OSTEOPATIA 
Fonaments de l'Osteopatia
L'Osteopatia posa èmfasi, en primer lloc, en la integritat anatòmica i després a la funcional i mental de la persona per tal d'aconseguir el seu benestar i equilibri. Les manipulacions osteopàtiques busquen tornar a les "lesions" anatòmiques el moviment perdut, mitjançant la recuperació de la nutrició tissular, la capacitat autocurativa i la restauració de l'equilibri entre la forma i la funció corporal.